Mures Info
Mures InfoPublicitateFeedbackGuesbookContact
MuresInfo

Despre judeţ - Sighişoara CETATEA MEDIEVALĂ

 

CETATEA MEDIEVALĂ

 

MuresInfo
MuresInfo
MuresInfo
Luduş  
Reghin  
Târnăveni  
Sovata  
Iernut  
Turism  
Geografia  
Puncte de interes  
Sighişoara  
Târgu-Mureş  
Despre judeţ  
Comune  
Personalităţi  

Cautare


Vă recomandăm
» Model CV, scrisoare intentie model
» Locuri de munca


3. CETATEA MEDIEVALĂ DIN SIGHIŞOARA

Documentar SIGHIŞOARA este menţionată pentru prima dată în anul 1280 sub denumirea ''CASTRUM SEX''. Localizarea acestei cetăţi o facem pe actualul DEAL al CETĂŢII care are două platouri: platoul superior spre apus, mai înalt şi mai îngust iar spre răsărit platoul inferior-cu aproximativ 40 de metri sub nivelul platoului superior,fiind însă cu mult mai larg. Această configuraţie a terenului a determinat atât dezvoltarea urbanistică a oraşului-cetate cât şi dispozitivul defensiv.

Prima cetate-menţionată la 1280-a fost ridicată pe platoul superior,servind ca loc de refugiu pentru locuitorii unei aşezări de la poalele dealului. În secolul al XIV lea s-au stabilit pe platoul inferior un număr mare de meşteşugari care la 1376 erau organizaţi în bresle. Prosperitatea economică a meşteşugarilor şi negustorilor sighişoreni se vădeşte şi în marile resurse financiare ce se presupun a fi fost necesare pentru a ridica un puternic sistem defensiv, înălţat în a doua jumătate a secolului al XIV lea şi al XV lea, impunând Sighişoara ca pe una dintre cele mai greu cuceribile cetăţi ale vremii din Transilvania. Centura de fortificaţii constă dintr-un zid lung de 930 metri, înalt de 4 metri şi construit iniţial din piatră, ce se desfăşura pe ambele platouri ale dealului. Aproximativ la mijlocul înălţimii era un drum de strajă pentru arcaşi. Crenelurile aveau o deschidere largă, pentru a permite folosirea arcului şi a arbaletei. Odată cu răspândirea armelor de foc, în secolul al XV lea, zidul a fost înălţat cu încă 3-4 metri, crenelurile largi fiind totodată înlocuite cu goluri de tragere, înguste orientate în jos fapt ce permitea apărătorilor să tragă asupra asediatorilor. De data aceasta alături de piatră se foloseşte şi cărămidă.

În secolul XVI si XVII, zidurile centurii de fortificaţie au fost din nou întărite. Unele porţiuni au fost supraînălţate până la 14-15 metri. De-a lungul zidului, în interior, s-a amenajat un drum de strejă ale cărui contraforturi puternice şi console din piatră se mai văd şi astăzi. Pentru a lărgi punctul de observaţie şi de tragere de-a lungul centurii de apărare au fost edificate 14 turnuri, menite să întărească sistemul defensiv, în faţa unora dintre ele au fost construite bastioane cu platformă deschisă destinate tragerii de artilerie. Turnurile şi porţiunea de zid de la un turn la altul au fost întreţinute şi apărate de membrii breslelor care le-au ridicat şi apărat. Centura de fortificaţie se pastrează aproape în întregime, împreună cu 9 turnuri, care au rezistat timpului.

TURNUL TĂBĂCARILOR - este unul dintre cele mai vechi turnuri, o prismă pătrată de dimensiuni mici având acoperişul într-o singură apă cu înclinarea spre interiorul cetăţii. Acestui turn îi fusese alipit în anul 1631 noul TURN al BARBIERILOR distrus mai târziu, ale cărui urme se mai pot vedea pe tencuiala zidurilor învecinate.

TURNUL COSITORARILOR - una dintre cele mai ciudate construcţii, puternică din punct de vedere al înfăţişării fiind mereu adaptată la tehnica de luptă a trecerii timpului. Pe o bază dreptunghiulară se ridică un trunchi pentagonal, deasupra căruia se lărgeşte, susţinut pe console robuste, între care se deschid guri de aruncare, un etaj octagonal prevăzut cu metereze pentru puşti, întreaga construcţie fiind încununată de un acoperiş hexagonal cu laturi inegale. Toate aceste schimbări de volume, la care se adaugă tencuielile ciuruite de gloanţe contribuie la expresia de trecere a timpului şi de stranie putere în faţa acestuia, pe care bătrânul turn o poartă cu mândrie. Datele istorice în legătură cu această construcţie sunt destul de sărace, se ştie doar că în anul 1583 i s-au făcut însemnate reperaţii. Prin poziţia sa exceptională, cu largă vedere asupra împrejurimilor, acest bastion, între timp umplut cu pământ este astăzi un admirabil loc de popas pentru călătorul pornit să descifreze istoria trecutului Sighiţoarei.

TURNUL GIUVAERGIILOR sau AURARILOR - este primul turn menţionat documentar în anul 1511. Construit în punctul cel mai înalt al întregii cetăţi, în extremitatea de sud-vest a platoului superior, acest turn a fost înconjurat de cele mai multe legende, locul său în istoria defensivă a Sighişoarei fiind dintre cele mai importante. În anul 1603 turnul e renovat şi întărit cu un şanţ şi un val de pământ. În urma unei explozii care a aruncat în aer zidul de legătură dintre TURNUL AURARILOR şi TURNUL FRINGHERILOR, soarta acestui turn care deţinuse vreme îndelungată o poziţie cheie în sistemul de apărare al cetăţii sighişorene, a fost tot mai tragică. În 1809 un trăsnet îi distruge acoperişul şi etajul superior iar în 1863 bătrâna zidire e transformată în sală de gimnastică a ŞCOLII din DEAL, fiind şi printre primele din Transilvania, ca apoi şi aceasta să fie transformată în anul 1935 în capela mortuară. TURNUL FRANGHERILOR - acesta apară colţul de nord-vest al platoului de sus, având un plan pătrat, suprapus peste un zid mai vechi al cetăţii, pentru că, cu ocazia cercetărilor din 1935, în subsolul său au fost descoperite urmele unor creneluri astupate. Reparat în anul 1630, el a fost ulterior transformat în locuinţă pentru paznicul cimitirului. TURNUL MĂCELARILOR - secţiunea următoare a zidului de incintă, cuprinsă între TURNUL FRANGHERILOR şi TURNUL MĂCELARILOR, are o deosebită valoare documentară, întrucât s-a păstrat pe toată înălţimea, lăsând să se citească cu claritate fiecare fază de construcţie din diferitele etape ale dezvoltării cetăţii. TURNUL MĂCELARILOR se ridică cu cinci laturi în afara zidului de incintă, a şasea constituind-o însuşi zidul. Construit probabil în secolul al XV lea, reconstruit în secolul al XVI lea, documentele îl amintesc pentru prima dată abia în anul 1680. Poziţia sa la poalele celei mai abrupte porţiuni ale dealului ce coboară de pe platoul superior spre platoul inferior explică importanţa strategică a acestui post de apărare . Continuindu-ne drumul după câţiva paşi zidul e străpuns de un cochet arc de poartă numită de localnici ''torle''. Această denumire se crede că provine de la cuvântul românesc tirlă, referindu-se la o portiţă prin care se ajungea la tirla cu oi a locuitorilor din cel mai vechi cartier românesc al oraşului, Corneşti situat în apropierea porţii. TURNUL CROITORILOR - ajungem la cea de-a doua poartă de acces a cetăţii, prima ''Poarta din faţă'' fiind străjuită de TURNUL CU CEAS. Datând probabil din secolul al XIV lea TURNUL CROITORILOR se înfăţişează cu o arhitectură de o nobilă simplitate, cu un puternic acoperiş, de plan dreptunghiular, el este străpuns în faţa inferioară de două ganguri bolţite în cruce, odinioară prevăzute cu porţi în ambele extremităţi. Deasupra porţilor turnul creşte cu încă două etaje prevăzute cu ferestre de tragere. Pe lângă ferestrele de tragere cu care este prevăzut fiecare nivel, cel superior are pe laturile lungi câte trei guri de pacaur. Incendiul din Aprilie 1676 în urma căruia au ars în 6 ore trei sferturi din oraş, i-a căzut victimă şi TURNUL CROITORILOR, din cauza focului a explodat rezerva de pulbere care era depozitată în turn, distrugând nivelele superioare şi un mare număr de arme precum şi rezervele de grâu. Turnul a fost în întregime reconstruit în anul 1679, când a fost dotat şi cu armamentul necesar. Cu acest prilej gangul de nord-vest a fost închis, fiind transformat în depozit de pulbere până în 1935, când a fost restaurat, revenindu-se la forma iniţială. TURNUL CIZMARILOR - la aproximativ 180 metri de-a lungul zidului refăcut ulterior, ne întâmpină TURNUL CIZMARILOR pe care documentele îl amintesc pentru prima dată în anul 1594. În forma actuală este unul dintre turnurile recente, fiind reconstruit în anul 1650. Relativ scund el se prezintă ca o prismă hexagonală cu laturi inegale, încununat cu un prelung coif de ţiglă, din masa căreia se desprinde spre sud [spre interiorul cetăţii], un mic turnuleţ de observare, ceea ce-i oferă turnului un pitoresc aparte.

În secolul al XIX lea partea de vest a sistemului defensif a suferit cele mai multe transformări. O furie distructivă s-a abătut parcă asupra cetăţii, privîndu-ne astazi de posibilitatea de a admira monumente cu arhitectură impresionantă. Timp de 50 de ani au fost dărâmate : TURNUL LĂCĂTUŞILOR la 1894 şi mănăstirea franciscanilor, pentru a creea spaţiu necesar actualei biserici catolice; în 1886 a fost demolat TURNUL DOGARILOR pe locul căruia a fost ridicat palatul administrativ. Din informaţiile păstrate, se poate afirma că TURNUL DOGARILOR era unul dintre cele mai vechi turnuri. Pe locul vechiului TURN al BĂRBIERILOR dărâmat din ordinul primarului Martin Eisenburger, în anul 1631 a fost construit TURNUL FIERARILOR. TURNUL FIERARILOR - este adosat zidului de incintă, datorită adosării,turnul pare mult mai înalt văzut de la exteriorul cetăţii, latura lui răsăriteană fiind cu adevărat impozantă. Sub acoperişul abrupt în patru ape faţadela celor două nivele sunt prevăzute cu ferestre de tragere, cu goluri de tragere şi guri de pacură, creând astăzi un efect decorativ deosebit. De aici ajungem din nou la ''Poarta din faţă'', intrarea principală în superbul paradis al unei lumi pierdute, unde încă astăzi veghează falnic şi brav în faţa tuturor timpurilor, cel mai de seamă turn TURNUL CU CEAS.

TURNUL CU CEAS

Un ecou al unor timpuri de rară civilizaţie, se porneşte în faţa ochilor pentru a învălui în mister o întreagă existenţă, un monument de o fină raritate îmbătrânit de anii prin care şi-a făcut veacul, aşteaptă să îi lase pe cei care îşi scaldă ochii miraţi, fără cuvinte. Singurele cuvinte de seamă cu care poţi dezvălui faima TURNULUI CU CEAS, sunt cele pe care le vei simţi; onoare, dreptate, rezistenţă, luptă, curaj şi nu în ultimul timp credinţa celor care l-au condus.

TURNUL CU CEAS - Turnul numit ''TURNUL PORŢII'', este cunoscut de la începutul secolului al XVIII lea sub denumirea de TURNUL CU CEAS. În 1604 turnul a fost dotat cu orologiu al cărui mecanism era din lemn, iar în 1648 ceasornicarii sighişoreni, în frunte cu Jhonn Krischel, au înlocuit vechiul mecanism de lemn cu unul din metal. De atunci limbile ceasului indică şi minutele. Sistemul de semnalizare sonoră, care anunţă şi astăzi scurgerea orelor, a fost şi el perfecţionat, bătând şi sferturile de oră.

Lângă cele două cadrane ale orologiului, unul e orientat spre Oraşul de Jos, iar celălalt spre Cetate, Jhonn Kirschel a montat două grupuri de statuete sculptate în lemn, acţionate de mecanismul ceasului la anumite ore. Lângă cadranul din cetate ele sunt dispuse în trei registre. În registrul întâi, două figurine reprezintă JUSTIŢIA şi DREPTATEA; ele avertizau, că şi cele patru turnuleţe ale acoperişului, ca Sfatul oraşului beneficiau de autonomie judiciară, deci putea să aplice pedeapsa capitală.

În nişa deschisă se vede figurina zilei în curs de desfăşurare; când orologiul anunţă prin cele 12 bătăi ale căldărarului începutul unei noi zile, la a şasea bătaie discul se învârteşte, zeul zilei următoare apărând pentru următoarele 24 de ore în nişă (în registrul al II lea un căldărar anunţa şi locuitorii din Oraşul de Jos scurgerea orelor). Lângă căldărarul dinspre Oraşul de Jos se află o figurină reprezentând un om disperat, condamnat la moarte. Credem că ea aminteşte de asemenea celor care urcă spre Cetate ''DREPTUL DE SABIE'', JUS GLADII, de a aplica pedeapsa capitală.

Construit cu siguranţă încă în a doua jumătate a secolului al XIV lea, TURNUL CU CEAS ,un uriaş paralelipiped vertical a dobândit actuala înfăţişare a părţii zidite la sfârşitul secolului al XVI lea. Acoperişul turnului, clopotele, statuetele şi mecanismul ceasului, unic pe atunci în Transilvania, au căzut pradă în timpul groaznicului incendiu din anul 1676. Importanţa deosebită a ''Porţii Principale'', a impus refacerea grabnică a părţii arse, ceea ce s-a şi petrecut un an mai târziu cu acoperişul turnului.

În registrul al doilea sunt două nişe mici; prin cea din stânga, iese o figurina la orele 6 dimineaţa, marcând începutul zilei de lucru a meşteşugarilor; la orele 16 prima figurină se retrage şi din nişa dreaptă iese altă figurină, având în mană două lumânări; ea anunţă încetarea lucrului şi totodată sosirea serii.

În al treilea registru se află un caldar care marcă, prin bătăi în căldarea pe care o are în faţă, scurgerea orelor. Lângă el o altă figurină reprezintă PACEA. În partea dreaptă a cadranului dinspre Oraşul de Jos, statuetele sunt dispuse în două registre. În primul registru, şapte figurine aşezate pe un disc reprezintă zeii patronimici ai zilelor săptămânii: D I A N A [LUNI] , M A R T E [MARŢI] , M E R C U R [MIERCURI] , J U P I T E R [JOI] , V E N E R A [VINERI] , S A T U R N [SÂMBĂTĂ] , si S O A R E L E [DUMINICĂ].

Ca şi acoperişul, vechile figurine înlocuite şi ele după incendiu ne amintesc că la acea dată stilul baroc era răspândit în Transilvania. La 1755, într-o plină perioadă de refacere şi modernizare a cetăţii au fost reparate învelitoarea de tablă, globul şi cocoşul din vârful turnului. Înălţimea actuală o are din anul 1804 şi masoară 39,5 metri. Din anul 1894, acoperişul TURNULUI CU CEAS străluceşte mai vesel datorită ţiglelor multicolore care au înlocuit vechea învelitoare de tablă.

Ferestrele mici, golurile de tragere şi gurile de păcură ce străpung faţadele TURNULUI CU CEAS, serveau celor 29 de apărători ai acestui post. Aceşti apărători aveau în paza lor nu numai barbacaua şi turnul, în care se aflau depozitele de muniţii, arhiva şi trezoreria oraşului, dar şi pe ''părinţii oraşului''(SFATUL ORAŞULUI), care până în 1556 au avut sediul la primul etaj al turnului. Scările înguste din stejar, care asigură circulaţia între cele patru etaje, uşile joase ale încăperilor vorbesc parcă de scopul turnului-apărarea cetăţii.

Din anul 1899 încăperile TURNULUI CU CEAS au fost destinate muzeului de istorie al oraşului, fiind unicul muzeu din ţară care redă evoluţia meşteşugarilor din Sighişoara şi implicit din întreaga Transilvanie.

O galerie de lemn înconjoară turnul la nivelul ultimului etaj. De aici, răsunau în zilele de sărbătoare melodii intonate de orchestra oraşului. Tot de aici, paznicul turnului repeta prin bătăi de tobă numărul orelor scurse, anunţate mai întâi de orologiu, dovedind astfel că este treaz şi veghează. Acum ,de la acest nivel se întinde în faţa vizitatorului o privelişte ce va rămâne pentru totdeauna întipărită în minte ca o imagine feerică.

Inapoi

_

Termeni de utilizare | |Despre MuresInfo | Parteneri MuresInfo | MuresInfo

Realizare & Copyright © 2002 - 2021 Mediafamily & MuresInfo
Anunturi online
Vizitorii au cautat pe pagina:
flash-onlinero, inchiriei garsioniere targu mures langa spital, tpwwwgooglecomurlsat, tpswwwgooglero, cachewllx_cyqgy0jmodul5muresinforoflashflashphpnumber_id312category_id9cmdshow_ccmica_publicitate vanzare mobila cu intarsie miraj, vanzare mobila cu intarsie miraj, cachevpppryi5e9ojterapielasermuresinforoflashflashphpnumber_id338category_id9cmdshow_cctirgu_mures vanzare mobila cu intarsie camera de zi miraj, tpwwwgooglecomsearch, tpwwwgooglecomsearch, flash online anunturi, cachewllx_cyqgy0jmodul5muresinforoflashflashphpnumber_id312category_id9cmdshow_ccmica_publicitate vanzare mobila camera de zi miraj, vanzare mobila camera de zi miraj -hotel -cazare, cv european format wordpad, tpwgooglewmuresinforoguestbookguestbookphpeintragen1personalitatiguestbookphp, suciu daniel mures remat, chirie mures flash, horoscop romanesc, chirii mures flash, tpswwwgooglecom, cv model, model cv europass completat in romana, cum se prepara apa de parfum, tpwwwgooglecomsearch, flash publicitate, radio son reghin anunturi mica publicitate

Curriculum Vitae, Model CV, Model scrisoare de intentie, Model CV European